Leidekkersbedrijf van EijkOnderhoudscontracten:

Naast nieuwbouw en renovatie kunt u ons ook inschakelen voor het reguliere onderhoud aan uw dak. Dit kan bestaan uit een eenmalige opknapbeurt, eenmalige inspectie en jaarlijks terugkerende inspecties met jaarlijks onderhoud.

Regulier onderhoud
In de loop der jaren kan uw dak plaatselijk in kwaliteit achteruitgaan door gebruiksslijtage, inwerking van de elementen, vandalisme of natuurgeweld. Vaak is plaatselijke vervanging, herbevestiging het opnieuw inwerken van ontluchtingen en afvoeren of een nieuwe laag bedekking voldoende om uw pand nog jarenlang droog te houden.
Waar u zelf om moet denken is dat u minimaal één maal per jaar natuurafval van uw dak en uit uw goot verwijderd of laat verwijderen. Een verstopte afvoer is de eerste bron van ellende.

Inspecties
Door jarenlange praktijkervaring met verschillende soorten systemen en materialen heeft Leidekkersbedrijf Van Eijk Ambachtelijke Daken de kennis in huis voor een deskundige beoordeling van uw dak. Wij kunnen uw dak éénmalig keuren of via een onderhoudscontract een jaarlijkse inspectie en onderhoud uitvoeren. Daarbij kan klein onderhoud vooraf ingecalculeerd worden. Groot onderhoud of vervanging wordt pas uitgevoerd na uw opdracht daartoe.Een inspectie- en onderhoudsronde vindt normaliter één keer per jaar plaats. Tijdens deze dakinspectie worden uw daken objectief door onze specialisten gecontroleerd. Ook kleine werkzaamheden tijdens deze inspectie, zoals het repareren van kapotte leien,reinigen van de hemelwaterafvoeren en het schoonmaken van de goten en directe noodzakelijke reparaties vallen binnen het kader van dit onderhoudscontract.